Λήψη συνημμένου

Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές υποχρεούνται να αναλάβουν καθήκοντα στις 25 Ιουνίου 2015, μεταξύ 10.00 και 14.00, στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλειου, ενώ οι Υποδιευθυντές στις 26 Ιουνίου 2015 στα σχολεία τους.