Ανακοίνωση τοποθετήσεων – αποσπάσεων ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19-20

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠΕ19-20

ΠΕ11 (από διάθεση ΠΥΣΠΕ)

ΠΕ11 (από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ)