«Σχολικοί Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Στίβου (Παγκρήτιο Στάδιο) Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου Σχ. έτους 2018- 19».

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ στην Κολύμβηση για τα Δημοτικά Σχολεία και τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής της Α/θμιας Εκπ/σης του Νομού Ηρακλείου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤρίτη  21/05/2019   Μαΐου  2018  και ώρα   9.00 π.μ.

 

ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ: Εθνικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου ΕΑΚΗ  (Λίντο)

 

 

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Λουμπούνης Εμμανουήλ

Τα αγωνίσματα για Μαθητές και Μαθήτριες είναι:

α.    50 μ. Ελεύθερο            ε.   100 μ. Ελεύθερο

β.    50 μ. Πρόσθιο              στ.  100 μ. Πρόσθιο

γ.    50 μ. Ύπτιο                  ζ.    100 μ. Ύπτιο

δ.    50 μ. Πεταλούδα

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Yυπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές –τριες των τάξεων Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄
 • Κάθε μαθητής-τρια μπορεί να λάβει μέρος σε ένα (1) αγώνισμα.
 • Σε κάθε Αγώνισμα μπορούν να συμμετέχουν μέχρι δύο (2) μαθητές-τριες από κάθε σχολείο
 • Οι Μαθητές και οι Μαθήτριες που θα λάβουν μέρος στην Κολύμβηση, πρέπει να ασχολούνται με το άθλημα και να αποδεικνύεται από Αθλητικό Δελτίο Σωματείου ή σχετική βεβαίωση Κέντρου Εκμάθησης Κολύμβησης, φωτοτυπία του οποίου θα πρέπει να προσκομιστεί πριν την έναρξη των αγώνων κατά την διάρκεια του ελέγχου.

Οι ΣΜΕΑΕ Α/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από συνεννόηση με το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Π/θμιας  Ηρακλείου, μπορούν να συμμετέχουν σε παράλληλες σειρές ή σε αγώνες αθλημάτων μεταξύ των ΣΜΕΑΕ ή με σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, την ίδια μέρα που έχουν οριστεί αγώνες.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ είναι απαραίτητη:

 • Η αποστολή της Δήλωσης συμμετοχής στους αγώνες εγκαίρως (επισυνάπτεται)
 • η προσκόμιση της Βεβαίωσης ότι οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν στους Αγώνες Κολύμβησης ασχολούνται με το άθλημα.
 • η προσκόμιση του υποδείγματος 7α –ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ– την ημέρα των αγώνων, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Δ/ντη του σχολείου (επισυνάπτεται)

 

Η Υπεύθυνη δήλωση του γονέα-κηδεμόνα παραμένει στο σχολείο.

 

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 Μαΐου 2019,  ώρα 13:00,  στην ηλεκτρονική Δ/νση: gfadipeira@dipe.ira.sch.gr. Η φόρμα δήλωσης συμμετοχής για διευκόλυνση της ηλεκτρονικής αποστολής μπορεί να σταλεί χωρίς σφραγίδα και υπογραφή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας της προβλεπόμενης  ημερομηνίας, καθώς και αλλαγή αγωνίσματος, διότι είναι πολύ δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία η αλλαγή στα πινάκια και οι αλλαγές στις διαδρομές .

 

Οι αθλητές – τριες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην αίθουσα κλήσης 30΄ πριν την έναρξη του αγωνίσματος, προσκομίζοντας:

 • την Κατάσταση Συμμετοχής ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7α – και
 • τη σχετική Βεβαίωση (Αθλητικό Δελτίο Σωματείου ή Βεβαίωση από Κέντρο Εκμάθησης Κολύμβησης).

 

ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ :         Κατσαμποξάκης Γιάννης, υπεύθυνος Γ.Φ.Α Π/μιας Ηρακλείου

ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΣΕΚΦΩΝΗΤΗΣ:     Δημόπουλος Ιωάννης , υπεύθυνος Γ.Φ.Α.Β/μιας Ηρακλείου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ –     Τζιαναμπέτη Αναστασία , υπεύθυνη Γ.Φ.Α. Π/μιαςΗρακλείου

Τζιουμέρκα Ευθαλία , 1ο Δημ.Σχολ.Γαζίου

Τζαγκαρουλάκη Αριστέα 2ου Δημ.Σ χ Βουτών

Νεονάκη Δήμητρα Γ.Φ.Α. Β/μιας Ηρακλείου

ΕΦΟΡΟΣ ΤΑΞΗΣ:  Νηστικάκης Γιάννης Γ.Φ.Α. Β/μιας Ηρακλείου

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΕΣ – Τσάιμα Ειρήνη ΠΕ11 του 43ου Δημ.Σχολ.Ηρακλείου

ΚΡΙΤΕΣ:                    Αγγέλη Παναγιώτα ΠΕ 11 του 4ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου

Σταυροπούλου Ειρήνη ΠΕ 11 του 45ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου

Ρεθυμνιωτάκης Χαράλαμπος του 45oυ Δημ. Σχ. Ηρακλείου

Ξηρουχάκης Κων/νος ΠΕ11 του 21ου Δημ Σχ Ηρακλείου

Στεφανάκης Λέανδρος ΠΕ11 του 40ου Δημ.Σχολ.Ηρακλείου

Παπαδάκης Στέργιος ΠΕ11 Δημ.Σχολ.Επισκοπής

Κουτεντάκη Δέσποινα του 1ου Δημ. Σχολ. Αρχανών

Στεφάνου Μαρία του 28ου Δημ.Σχολ.Ηρακλείου

Παναγιωτάκης Φαίδων του 46ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου

Σοφουλάκης Νικόλαος του 28ου -1ου Δημ.Σχολείου Ηρακλείου

 

ΑΦΕΤΗΣ:     Αλετράς Ζαχαρίας ΠΕ11 του 14ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου

Για την ομαλή διεξαγωγή των Αγώνων θα οριστούν υπηρεσία οι περισσότεροι συνοδοί Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ: 09.00 – 09.30

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ: 09.00 – 09.30

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09.45

1 50 μ. Ελεύθερο   Κοριτσιών
2 50 μ. Ελεύθερο    Αγοριών
3 50 μ. Πρόσθιο    Κοριτσιών
4 50 μ. Πρόσθιο   Αγοριών
5 50 μ. Ύπτιο    Κοριτσιών
6 50 μ. Ύπτιο   Αγοριών
7 50 μ. Πεταλούδα    Κοριτσιών
8 50 μ. Πεταλούδα    Αγοριών
9 100 μ. Ελεύθερο  Κοριτσιών
10 100 μ. Ελεύθερο   Αγοριών
11 100 μ. Πρόσθιο     Κοριτσιών
12 100 μ. Πρόσθιο     Αγοριών
13 100 μ. Ύπτιο   Κοριτσιών
14 100 μ. Ύπτιο   Αγοριών

 

  Σημαντικό: Οι δηλώσεις συμμετοχής να αφορούν μόνο αγωνίσματα όπως αυτά προβλέπονται από την προκήρυξη των αγώνων (βλ. παραπάνω πίνακα).

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

 • Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα (παραμένει στο σχολείο)
 • Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής (αποστέλλεται στο) gfadipeira@dipe.ira.sch.gr
 • Κατάσταση συμμετοχής -Υπόδειγμα 7α- (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη

από τον Δ/ντή του σχολείου, προσκομίζεται την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων   στην αίθουσα κλήσης)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη ξεχάσετε να προσκομίσετε και τη Βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι οι μαθητές/τριες ασχολούνται με το άθλημα της Κολύμβησης.

 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι καθηγήτριες/τές Φυσικής Αγωγής του σχολείου σας.

 

Ο  Αν. Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

 

 

Θεοφάνους Κωνσταντίνος