Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλ. ΠΕ70 (Δασκάλων), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ06 (Αγγλικής) και ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Ανακοίνωση – Απόφαση Υπεραριθμιών (ανακοινοποίηση στο ορθό)
Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, μπορούν να τις καταθέσουν στο ΠΥΣΠΕ, μέχρι την Τετάρτη 29/8/2018 και ώρα 12.00.
Συνέχεια...

Ανακοινοποίηση στο ορθό: Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών Δασκάλων (ΠΕ70), Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Φυσικής Αγωγής(ΠΕ11) Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06) για το διδακτικό έτος 2018-2019

Ανακοινοποίηση στο ορθό όσον αφορά: α) τα λειτουργικά κενά δασκάλων: Προστίθεται ένα κενό στο 23ο ΔΣ (δεν υπήρχε πριν) και 1 κενό στο 48ο ΔΣ (από 2 σε 3) και αφαιρείται το κενό του 35ου ΔΣ. β) τα λειτουργικά κενά νηπιαγωγών:...
Συνέχεια...

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών Δασκάλων (ΠΕ70), Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) για το διδακτικό έτος 2017-18

Εγκύκλιος υπεραριθμιών
Υπεραριθμίες ΠΕ11
Υπεραριθμίες ΠΕ60
Υπεραριθμίες ΠΕ70
Λειτουργικά κενά Δημοτικών
Λειτουργικά κενά Νηπιαγωγείων
Όμορες ομάδες Δημοτικών
Όμορες ομάδες Νηπιαγωγείων
Αίτηση δήλωσης υπεραριθμίας (για ΠΕ60, ΠΕ11)
Συνέχεια...

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) & ΠΕ70 (Δασκάλων) σε λειτουργικά κενά

Απόφαση
Συνέχεια...

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών δασκάλων (ΠΕ70) για το διδακτικό έτος 2016 -2017 – Ενημέρωση κλάδων ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11

Εγκύκλιος
Υπεραριθμίες ΠΕ70
Λειτουργικά Κενά ΠΕ70
Πίνακας ομάδων και όμορων σχολικών μονάδων
Φόρμα δήλωσης υπεραριθμίας
Συνέχεια...

Ανακοίνωση σχετικά με τη προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) και ΠΕ70 (Δασκάλων)

Ανακοίνωση
Κενά ΠΕ60
Κενά ΠΕ70
Κενά ΣΜΕΑΕ
Σύστημα υποβολής αιτήσεων
Συνέχεια...

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλ. ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) & ΠΕ70 (Δασκάλων), σε λειτουργικά κενά

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Υποβολή δήλωσης λειτουργικής υπεραριθμίας

Ανακοίνωση για δήλωση υπεραριθμίας
ΠΕ70
ΠΕ60
Πίνακας ομάδων και όμορων ομάδων σχολείων
Υπεράριθμοι
Υπεύθυνη Δήλωση
Αίτηση-δήλωση υπεραριθμίας
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο