Ανακοινώσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ. Πρωτ. Φ.361/22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Πράξη 17/21.02.2023  του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με θέμα: «Κατάρτιση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών...
Συνέχεια...

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) καθώς και  με τις παραγράφους 1, 2, 3 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 σχετικά με την κατάρτιση αξιολογικών πινάκων...
Συνέχεια...

Κύρωση τελικού ανασυνταγμένου ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Τελικός ανασυνταγμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας
Συνέχεια...

Πρόσκληση για δήλωση προτιμήσεων 4/θέσιων και άνω οργανικά σχολικών μονάδων υποψηφίων Διευθυντριών/ντών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Ανακοίνωση – Πρόσκληση
Πίνακας 4/θεσίων & άνω Δ.Σ. Γενικής Αγωγής
Πίνακας 4/θεσίων & άνω Δ.Σ. Ειδικής Αγωγής
Δήλωση προτίμησης για Δ.Σ. Γενικής Αγωγής
Δήλωση προτίμησης για Δ.Σ. Ειδικής Αγωγής
Συνέχεια...

Ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Διευθυντές 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων

Ανακοίνωση
Πρόγραμμα συνεντεύξεων
Συνέχεια...

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου, όπως αυτός προέκυψε μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Ανακοίνωση
Πίνακας
Συνέχεια...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Προκήρυξη
Εγκύκλιος
Υπουργική Απόφαση
Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α’/30-05-2017
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Συνέχεια...

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών των κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντή των 4/ θέσιων Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Ανάρτηση πινάκων μορίων Δ.Σ. Ανάληψης Χερσονησου μετά την ψηφοφορία

Πίνακας μη αποκλειόμενων υποψηφίων
Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων
Έντυπο ένστασης
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο