Κύρωση τελικού ανασυνταγμένου ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Τελικός ανασυνταγμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας
Συνέχεια...

Πρόσκληση για δήλωση προτιμήσεων 4/θέσιων και άνω οργανικά σχολικών μονάδων υποψηφίων Διευθυντριών/ντών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Ανακοίνωση – Πρόσκληση
Πίνακας 4/θεσίων & άνω Δ.Σ. Γενικής Αγωγής
Πίνακας 4/θεσίων & άνω Δ.Σ. Ειδικής Αγωγής
Δήλωση προτίμησης για Δ.Σ. Γενικής Αγωγής
Δήλωση προτίμησης για Δ.Σ. Ειδικής Αγωγής
Συνέχεια...

Ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Διευθυντές 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων

Ανακοίνωση
Πρόγραμμα συνεντεύξεων
Συνέχεια...

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου, όπως αυτός προέκυψε μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

Λήψη Συνημμένου
Συνέχεια...

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου

Ανακοίνωση
Πίνακας
Συνέχεια...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Προκήρυξη
Εγκύκλιος
Υπουργική Απόφαση
Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α’/30-05-2017
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Συνέχεια...

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών των κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντή των 4/ θέσιων Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Ανάρτηση πινάκων μορίων Δ.Σ. Ανάληψης Χερσονησου μετά την ψηφοφορία

Πίνακας μη αποκλειόμενων υποψηφίων
Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων
Έντυπο ένστασης
Συνέχεια...

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψήφιου Διευθυντή του 6/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ανάληψης Χερσονήσου

Χρονοδιάγραμμα
Πίνακας μορίων
Έντυπο ένστασης
Συνέχεια...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή υποψηφίων εκπ/κών στη διαδικασία κάλυψης της θέσης του Διευθυντή 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ανάληψης Χερσονήσου

Έγγραφο Δ/νσης
Χρονοδιάγραμμα
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση
Συνέχεια...
Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων
Αλλαγή αντίθεσης