ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ-ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ