Οδηγός Μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως υποστήριξης των εκπαιδευτικών της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου