Σύμφωνα με το έγγραφο 212004/Δ7 (7-12-2018) της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ βάσει του οποίου ξεκινάει η υποβολή σχεδίων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2018-19, (το έγγραφο επισυνάπτεται) καλούνται οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες, των σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, να συγκαλέσουν το συντομότερο δυνατό, ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση, η οποία θα εγκρίνει τα σχέδια προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, που πρόκειται να υλοποιηθούν στη σχολική τους μονάδα, το σχολικό έτος 2018-19.

  Η πράξη έγκρισης των σχεδίων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, του συλλόγου διδασκόντων όπου θα αναφέρονται οι τίτλοι των προγραμμάτων και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην υλοποίησή τους, καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που συμμετέχουν μένουν στη σχολική μονάδα και αντίγραφα αυτών, αποστέλλονται μόνο σε περίπτωση που ζητηθεί.

Στη συνέχεια, και μέχρι τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019, γίνεται η καταχώρηση όλων των στοιχείων του σχεδίου στον ιστότοπο:

https://dipeira.gov.gr/schools/

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα σχέδια προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή και παρακαλούμε σε καμία περίπτωση να μην αποστέλλετε σχέδια προγραμμάτων τυπωμένα ή χειρόγραφα.
 • Η είσοδος στο συγκεκριμένο ιστότοπο μπορεί να γίνει είτε
   • α) από τους Διευθυντές/ντριες Προϊσταμένους/μενες των σχολικών μονάδων με τη χρήση των κωδικών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ΠΣΔ (e-mail) του σχολείου και ΟΧΙ με τους κωδικούς του myschool, είτε
   • β) από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό χωρίς τη χρήση κωδικών.

  Όταν η είσοδος γίνει με τη χρήση των κωδικών του σχολείου είναι δυνατή και η άμεση επικύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται, ενώ όταν η είσοδος γίνει χωρίς τη χρήση κωδικών απαιτείται, σε δεύτερη φάση, να εισέλθει ο Διευθυντής/ντρια – Προϊστάμενος/μένη για να προβεί στην επικύρωση των στοιχείων ή στις απαραίτητες διορθώσεις, αν και εφόσον υπάρχουν παρατυπίες.

 • Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες Προϊσταμένοι/μένες να προβούν σε ουσιαστικό έλεγχο πριν την επικύρωση, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται να γίνεται απλή επικύρωση χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων.
 • Προτείνεται, στα νηπιαγωγεία και στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία η καταχώρηση να γίνει άμεσα από τον/την Προϊστάμενο/μένη της σχολικής μονάδας με τη χρήση κωδικών, οπότε και θα γίνει ταυτόχρονα και η επικύρωσή τους.
 • Κάθε εκπαιδευτικός (οποιασδήποτε ειδικότητας και ασχέτως του αριθμού των σχολικών μονάδων που εργάζεται) έχει δικαίωμα συμμετοχής, το πολύ σε τρία (3) προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να είναι συντονιστής/στρια μόνο σε ένα (1) πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε νηπιαγωγεία ή ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, οι οποίοι μπορούν να είναι συντονιστές/στριες μέχρι σε δύο (2) προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.
 • Σε κάθε σχέδιο προγράμματος, που υποβάλλεται, μπορούν να συμμετέχουν, έως και τρεις (3) εκπαιδευτικοί (οποιασδήποτε ειδικότητας).
 • Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε σε δύο (2) προγράμματα.
 • Ομάδα εκπαιδευτικών συστεγαζόμενων σχολείων, μπορεί να υποβάλλει από κοινού σχέδιο προγράμματος, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνεται ο αριθμός των τριών (3) εκπαιδευτικών ανά σχέδιο, των τριών (3) σχεδίων ανά εκπαιδευτικό και των δύο (2) σχεδίων ανά μαθητή/τρια. Τα αντίστοιχα πεδία των συστεγαζόμενων σχολείων, συμπληρώνονται μόνο αν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα συστεγαζόμενα σχολεία.
 • Σε κάθε πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές/τριες μιας τάξης, μπορεί να γίνει διατμηματική συνεργασία, συνεργασία περισσότερων τάξεων π.χ. τάξεις ολιγοθέσιων σχολείων ή/και συνεργασία διασχολικών ομάδων.
 • Κάθε πρόγραμμα υποβάλλεται στην ψηφιακή πλατφόρμα μόνο μία φορά, άσχετα από το πόσοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε αυτό.
 • Για τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Α/θμια Εκπαίδευση δεν απαιτείται έγκριση γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτά.
 • Η επιλογή για εκτύπωση του επικυρωμένου σχεδίου προγράμματος, θα είναι διαθέσιμη μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Υπογραμμίζεται ότι βάσει του εγγράφου 212004/Δ7 (7-12-2018) της Δ/νσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, η προθεσμία υποβολής σχεδίων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, λήγει τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2019.

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων