Λήψη Συνημμένου

Προσκαλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς του Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου σε ενδοσχολική επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Η ρομποτική στην εκπαιδευτική διαδικασία: εισαγωγική προσέγγιση»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο, από τις 8.00 έως τις 14.00, τη
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.