Λήψη Συνημμένου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του 37ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου σε ενδοσχολική επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Δουλεύοντας με ομάδες στην τάξη: πρακτικές εφαρμογές» και στόχους την επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στην ομαδοσυνεργατική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης και τον εμπλουτισμό των διδακτικών τους επιλογών και πρακτικών. Η ημερίδα έχει εγκριθεί με τη με αριθμ.: 310/15-01-2018 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης και θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του 37ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018.