Σας κοινοποιούμε τον παρακάτω σύνδεσμο για το open call του ΙΕΠ για εκπαιδευτικούς και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.