Πρόσκληση

Πρόγραμμα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Προσκαλούμε τους τους/τις κ. Διευθυντές/τριες των 6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων 1ης, 5ης, 6ης και 9ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου, που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, σε επιμορφωτική δράση,  την Πέμπτη 1 Ιουνίου, από τις  9.00 – 14.00, στο κτιριολογικό συγκρότημα του 1ου και του 2ου Δημοτικών Σχολείων Λιμένος Χερσονήσου, με τίτλο: «Αναστοχασμός επιμορφωτικών δράσεων: συμπεράσματα, ανταλλαγή εμπειριών και καλές πρακτικές».