Λήψη Συνήμμένου

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο 1ο Δημ. Σχ. Μοιρών την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 (10:00-15:00).