Λήψη Συνημμένου

Ανοιχτή ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς της 8ης Περιφέρειας Π.Ε. Ηρακλείου & πρόσκληση για αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος