Λήψη Συνημμένου

Προσκαλούμε σε επιμορφωτική ημερίδα τους/τις εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης του συνημμένου πίνακα, με θέμα: «Διαχείριση της Σχολικής Τάξης», ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιήθηκε από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.

Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 στο 2ο ΔΣ  Μοιρών από τις 8:00 – 14:00, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.