Λήψη συνημμένου

Προσκαλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων Ε΄, και ΣΤ΄, της Περιφέρειάς μας, σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:

 

«Διδάσκοντας τις Φυσικές Επιστήμες στο σύγχρονο σχολείο»

 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 στο ΠΕΚ Ηρακλείου (Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος) από τις 8.30 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.

Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών των τάξεων που αναφέρονται παραπάνω είναι υποχρεωτική.

Επισυνάπτεται συνημμένα το πρόγραμμα εργασιών της ημερίδας.