Λήψη Συνημμένου

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών από τις 8.00 έως τις 14.00 για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς και ο θεματικός της άξονας είναι: «Διαμόρφωση στρατηγικών για την αποτελεσματική διδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην A΄ τάξη».