Λήψη Συνημμένου

Η ημερίδα, η οποία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου, θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιανουαρίου στο Εργαστήριο Φυσικών που στεγάζεται στο
5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου από τις 8.00 έως τις 14.00 για τους παραπάνω
εκπαιδευτικούς και ο θεματικός της άξονας είναι: «Καλλιτεχνική διαθεματική προσέγγιση
στο μαγνητισμό-ηλεκτρομαγνητισμό».