Λήψη συνημμένου

Οι επιμορφωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στο 1ο ΔΣ Μοιρών από τις 8:00–14:00 ανά ομάδες σολείων : Παρασκευή 5/05/2017, Τετάρτη 10/05/2017,  Πέμπτη 11/05/2017,  Τετάρτη 17/05/2017,  Πέμπτη 18/05/2017