Λήψη Συνημμένου

Προσκαλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ70  και τους εκπαιδευτικούς  ειδικοτήτων που εργάζονται εκείνη την ημέρα στα  Δημοτικά Σχολεία 24ο-31ο Ηρακλείου  σε ενδοσχολική  επιμορφωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 από τις 08:00 έως 14:00 στα 24ο-31ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου, με θέμα:«Όταν οι τέχνες υποστηρίζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία…»