Λήψη Συνημμένου

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου στο 52ο Δημοτικό
Σχολείο Ηρακλείου από τις 8.00 έως τις 14.00 για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς και ο
θεματικός της άξονας είναι: «Διαμόρφωση στρατηγικών για την αποτελεσματική
διδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών στη Β΄ τάξη». Κατά την ημέρα
διεξαγωγής της ημερίδας οι μαθητές της Β΄ τάξης των σχολικών μονάδων του παραπάνω
πίνακα δεν θα προσέλθουν σε αυτά, καθώς η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι
υποχρεωτική.