Λήψη Συνημμένου

Η ημερίδα, η οποία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου,
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου στο Εργαστήριο Φυσικών που
στεγάζεται στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου από τις 8.00 έως τις 14.00 για τους
παραπάνω εκπαιδευτικούς και ο θεματικός της άξονας είναι: «Καλλιτεχνική διαθεματική
προσέγγιση στο μαγνητισμό-ηλεκτρομαγνητισμό». Κατά την ημέρα διεξαγωγής της
ημερίδας οι μαθητές των ΣΤ΄ τάξεων του παραπάνω πίνακα σχολείων δεν θα προσέλθουν
σε αυτά, καθώς η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική.