Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Π.Φ.Α. με ειδικότητες υγρού στίβου.