Ηράκλειο, 15-10-2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστημονική Επιτροπή του
1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Επιστήμης
Άγιος Νικόλαος – Κρήτη 9-11 Απριλίου 2020.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, το Περιφερειακό
Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) και οι Ενώσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ηρακλείου και
Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Αγίου Νικολάου και το Δήμο
Ηρακλείου διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων
και οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, από 9 έως 11
Απριλίου 2020.
Στο πλαίσιο υλοποίησής του, η Οργανωτική Επιτροπή, απευθύνει πρόσκληση σε μέλη
ΔΕΠ, διδάκτορες, ερευνητές/τριες, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης , που είναι
κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος, σε συναφές αντικείμενο ως προς την πρόσκληση και
επιθυμούν να στελεχώσουν την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, να υποβάλλουν
την σχετική αίτησή τους, συνοδευόμενη από ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι
την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2019, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
http://physed.pdekritis.gr/index.php/el/eggrafes/eggrafi-kriton
Οι υποχρεώσεις των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής συνίστανται κατά κύριο λόγο
στην κρίση και αξιολόγηση των εργασιών που θα υποβληθούν. Επιθυμητή είναι η
προγενέστερη συμμετοχή σε ομάδα κριτών συνεδρίου καθώς και η αρθρογραφία σε
σχετικά επιστημονικά περιοδικά ή σχετικά συνέδρια.
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα:
http://physed.pdekritis.gr