Λήψη Συνημμένου

Καλούνται οι κ. ∆/ντριες  των 4/θ και άνω Δ.Σ της 7ης ενότητας ΣΕΕ ΠΕ 70,  να συμμετέχουν σε σύσκεψη, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 10.00 π.μ στο 48ο Δ.Σ Ηρακλείου (Φιλικής Εταιρείας 19-23, 71307) προκειμένου, με αφετηρία τα δεδομένα της  σύσκεψης απολογισμού του παρελθόντος σχολικού έτους  να σχεδιαστεί το μελλοντικό πλαίσιο συνεργασίας και υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.