ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη αγώνων Ποδοσφαίρου ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών και ΣΜΕΑΕ Α/θμιας   Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου σχ. έτους 2018-19 και πρόγραμμα των αγώνων».

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων  (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου και το Γραφείο Φυσικής Αγψγής Π/μιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου,

έχοντας υπόψη :

α)  την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016

β) την 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/Τ.β΄/21.11.2016) Υπουργικής  Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ.220681/Δ5/23.12.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/3012.2016)με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) την απόφαση της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ με αρ. πρωτ. 19738/Δ5/08-02-2019 με θέμα «Προκήρυξη Πανελλήνιων αγώνων Γ.Ε.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. Ελλάδας _ Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Σχολικού έτους 2018-2019 »

δ)  την 1/12-02-2019 Πράξη της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ν. Ηρακλείου

ε) την γενική προκήρυξη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου με αρ.πρωτ.10108/16-04-2019 και θέμα «Προκήρυξη αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών και ΣΜΕΑΕ Α/θμιας   Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου σχ. έτους 2018-19»

 

Αποφασίζoυμε

 

την προκήρυξη των Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Ποδοσφαίρου Δημοτικών Σχολείων στο για το  σχ. έτος 2018-19.

 

Στα σχολικά πρωταθλήματα 2018-19 μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές/τριες των Δημοτικών ανεξαρτήτως, έτους γέννησης – φοίτησης σε προηγούμενο σχολείο.

 

Οι ΣΜΕΑΕ Α/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από συνεννόηση με τις οικείες Ομάδες Φυσικής Αγωγής (ΟΦΑ), όταν προκηρύσσονται αγώνες Αθλοπαιδιών θα μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες ομαδικών αθλημάτων μεταξύ των ΣΜΕΑΕ ή με σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, την ίδια μέρα που έχουν οριστεί αγώνες.

 

Την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου- υπόδειγμα 7, το οποίο επισυνάπτεται.

 

Το έγκυρο ΑΔΥΜ του μαθητή/τριας και η Υπεύθυνη δήλωση του γονέα-κηδεμόνα παραμένουν στο σχολείο.

Οι σχολικοί αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ πρωτίστως στοχεύουν στη χαρά της συμμετοχής των μαθητών/τριών – αθλητών/τριων και των φιλάθλων και στη βιωματική προώθηση της δια βίου άθλησης, του φίλαθλου πνεύματος και  του σεβασμού του αντιπάλου.

Σ’ αυτό το πνεύμα παρακαλούμε τη βοήθεια σας για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την κόσμια συμπεριφορά μαθητών/τριών και τυχόν φιλάθλων.

Διαιτητές αγώνων θα ορίζονται οι συνοδοί Καθηγητές – Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, καθώς και αγωνιζόμενοι, όπου απαιτείται.

Η μετακίνηση και  η συμπεριφορά αθλητών/τριων και φιλάθλων κατά τη διεξαγωγή των σχολικών αγώνων, είναι ευθύνη του εκάστοτε σχολείου και του Συνοδού Εκπαιδευτικού.

Το σχολείο θα πρέπει να φροντίσει για: Στολές- εμφανίσεις, όχι απαραίτητα αριθμημένες (διακριτικά), καθώς και για δύο (2) μπάλες για τη διεξαγωγή των αγώνων.

Το σύστημα διεξαγωγής, οι σχολικές ενότητες – όμιλοι, θα αποφασιστεί στην τεχνική σύσκεψη που θα γίνει πριν την έναρξη των αγώνων.

Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή αναπροσαρμογής της προκήρυξης εφ΄ όσον υπάρχουν δυσκολίες.

Η συνεισφορά των Εκπαιδευτικών  Φυσικής Αγωγής, είναι καθοριστικής σημασίας και αποτελούν την ψυχή των αγώνων καθώς η προσφορά τους είναι εθελοντική.

  Παρακαλούμε να είστε συνεπείς στις μέρες και ώρες που έχει οριστεί κάθε σχολείο να αγωνιστεί και επίσης να γίνεται τηλεφωνική επιβεβαίωση δύο ημέρες πριν από τους αγώνες, για τον επιπρόσθετο λόγο ότι μπορεί να ΜΗΝ έχει ληφθεί από το Γραφείο το  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι  Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ 

Ομάδες: Κάθε ομάδα μπορεί να συγκροτείται μέχρι 12 μαθητές/τριες. Αγωνίζονται 9χ9.  Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει ο αγώνας θα πρέπει το σχολείο να παρουσιαστεί με εννέα  (9) τουλάχιστον αθλητές/τριες έτοιμους να αγωνιστούν.

Το παιγνίδι θα διεξαχθεί σε μισό  γήπεδο.

Διαιτητές ορίζονται οι συνοδοί.

Αλλαγές: Γίνονται ελεύθερα  κάθε στιγμή του αγώνα χωρίς περιορισμό.

Συμμετοχή: Υποχρεωτικά θα πρέπει να αγωνιστούν όλοι οι μαθητές/τριες

Διάρκεια Αγώνα: Τριάντα (30) λεπτά σε δύο ημίχρονα των δεκαπέντε (15) λεπτών .

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 1. Όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Lido Soccer στο Ηράκλειο.
 2. Για τα σχολεία της Μεσσαράς θα περιμένουμε την ανάλογη χρηματοδότηση , έτσι ώστε να καλυφθεί η αποζημίωση του Ιατρού.
 3. Κάθε σχολείο θα παίξει τουλάχιστον δύο παιχνίδια με δύο διαφορετικούς αντιπάλους.
 4. Ώρα προσέλευσης 9:οο π.μ.
 5. Έλεγχος καταστάσεων και τεχνική σύσκεψη 9:00π.μ. – 9:20π.μ.
 6. Έναρξη των πρώτων αγώνων αυστηρά 9:30 π.μ.
 7. Πέρας των αγώνων 12:15μ.μ.
 8. Μετά το πέρας των αγώνων ,όσα σχολεία θέλουν να παίξουν κι άλλο παιχνίδι, μπορούν οι συνοδοί τους να συνεννοηθούν μεταξύ τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

 1. Επόπτης αγώνων : Κατσαμποξάκης Γιάννης Υπεύθυνος Γ.Φ.Α.Π/μιας
 2. Γραμματεία : Τζιαναμπέτη Αναστασία Υπεύθυνη Γ.Φ.Α.Π/μιας
 3. Γιατρός αγώνων : Ο υπεύθυνος  γιατρός του Lido Soccer 
 4. Διαιτητές : Σε κάθε αγώνα θα διαιτητεύουν οι συνοδοί      Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ

9 ΜΑΙΟΥ 2019

2οAγ.Μαρίνας,9ο,39ο,4ο,2οΑλικ/σού,26ο,1οΑλικ/σού,20ο-56ο,12ο,1ο Αρκαλοχωρίου,47ο,5ο,35ο,1ο Γαζίου,53ο,40ο,50ο 15o,7o
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10 ΜΑΙΟΥ 2019

45ο,17ο,19ο,Αγ.Μύρωνας,Μοχός,33ο,21ο,2οΒουτών,1οΑρχ., 2οΑρχ.,18ο,Μ.Βρύση,16ο,Ανάληψη,Τύλισσος,Επισκοπή,Κουνάβοι,14o
ΠΕΜΠΤΗ

16 ΜΑΙΟΥ 2019

34ο,2ο,41ο,Γούρνες,Δαφνές,Γούβες,28ο,37ο,10ο,1ο και 2οΛιμ .Χερσον., Κοκκίνη Χάνι,3ο Γαζίου ,Αν. Χερσον., Κ.Ασίτες, 2ο Γαζίου, Παγκρήτιο,36ο,13ο-42ο ,Πύργος,Ζάνειο

 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στο χώρο του Lido Soccer , θα λειτουργεί κανονικά το κυλικείο , το οποίο θα είναι ανοιχτό για τους μαθητές-τριες των σχολείων και τους συνοδούς αυτών.

 

Θερμή παράκληση: Θα θέλαμε η κάθε ομάδα να φροντίζει για την    αποκομιδή     των όποιων σκουπιδιών (μπουκάλια, σακουλάκια κ.α.) μετά το τέλος του κάθε παιχνιδιού, έτσι ώστε να παραδίδουμε το χώρο καθαρό.

 

 

 

 

Ο  Αν. Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

 

 

Θεοφάνους Κωνσταντίνος