Προκήρυξη για την πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων 2/θ Νηπιαγωγείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

 

Προκήρυξη

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΠ. 2018-2019

Υπεύθυνη Δήλωση

Ν. 4547-2018

Φεκ 4412-2018