Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Διευθυντών των σχολικών μονάδων: 4/θ Δημοτικό Σχολείο Χουδετσίου, 4/θ Δημοτικό Σχολείο Άρβης, 4/θ Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, 1ο 4/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου