ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών και ΣΜΕΑΕ Α/θμιας   Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου σχ. έτους 2018-19».

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων  (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου,

έχοντας υπόψη :

α)  την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016

β) την 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/Τ.β΄/21.11.2016) Υπουργικής  Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ.220681/Δ5/23.12.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/3012.2016)με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) την απόφαση της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ με αρ. πρωτ. 19738/Δ5/08-02-2019 με θέμα «Προκήρυξη Πανελλήνιων αγώνων Γ.Ε.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. Ελλάδας _ Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Σχολικού έτους 2018-2019 »

δ)  την 1/12-02-2019 Πράξη της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ν. Ηρακλείου

 

Αποφασίζoυμε

 

την προκήρυξη των Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών Σχολείων στο Ποδόσφαιρο, Καλαθοσφαίριση, Χειροσφαίριση,  Πετοσφαίριση , Πάλη, Αντισφαίριση, Κολύμβηση, Στίβο και άλλων αθλημάτων για το  σχ. έτος 2018-19.

 

Στα σχολικά πρωταθλήματα 2018-19 μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές/τριες των Δημοτικών ανεξαρτήτως, έτους γέννησης – φοίτησης σε προηγούμενο σχολείο.

 

Οι ΣΜΕΑΕ Α/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από συνεννόηση με τις οικείες Ομάδες Φυσικής Αγωγής (ΟΦΑ), όταν προκηρύσσονται αγώνες Αθλοπαιδιών θα μπορούν να συμμετέχουν σε παράλληλες σειρές ή σε αγώνες ομαδικών αθλημάτων μεταξύ των ΣΜΕΑΕ ή με σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, την ίδια μέρα που έχουν οριστεί αγώνες.

 

Την ημέρα διεξαγωγής των αθλημάτων είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου- υπόδειγμα 7, το οποίο επισυνάπτεται.

Το έγκυρο ΑΔΥΜ του μαθητή/τριας και η Υπεύθυνη δήλωση του γονέα-κηδεμόνα παραμένουν στο σχολείο.

Οι σχολικοί αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ πρωτίστως στοχεύουν στη χαρά της συμμετοχής των μαθητών/τριών – αθλητών/τριων και των φιλάθλων και στη βιωματική προώθηση της δια βίου άθλησης, του φίλαθλου πνεύματος και  του σεβασμού του αντιπάλου.

Σ’ αυτό το πνεύμα παρακαλούμε τη βοήθεια σας για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την κόσμια συμπεριφορά μαθητών/τριών και τυχόν φιλάθλων.

Διαιτητές αγώνων θα ορίζονται οι συνοδοί Καθηγητές – Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, καθώς και αγωνιζόμενοι, όπου απαιτείται.

Η μετακίνηση και  η συμπεριφορά αθλητών/τριων και φιλάθλων κατά τη διεξαγωγή των σχολικών αγώνων, είναι ευθύνη του εκάστοτε σχολείου και του Συνοδού Εκπαιδευτικού.

Το σχολείο θα πρέπει να φροντίσει για: Στολές- εμφανίσεις, όχι απαραίτητα αριθμημένες (σαλιάρες), με εξαίρεση την πετοσφαίριση, καθώς και για δύο (2) μπάλες για τη διεξαγωγή των αγώνων.

Το σύστημα διεξαγωγής, οι σχολικές ενότητες – όμιλοι, οι ακριβείς ημερομηνίες, θα κοινοποιηθούν έγκαιρα και θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των συμμετοχών.

Το κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει και με μία (1) ομάδα  στην Ποδοσφαίριση και την Χειροσφαίριση, και μέχρι τρεις (3) στην Πετοσφαίριση και Καλαθοσφαίριση εάν το επιθυμεί, όχι όμως περισσότερες. Για την συγκρότηση των ομάδων θα πρέπει να προηγηθούν εσωτερικά πρωταθλήματα. Οι ομάδες στα εσωτερικά πρωταθλήματα, συγκροτούνται από τους μαθητές-τριες.

Ο κάθε μαθητής-τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) από τα ομαδικά αθλήματα χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή του και σε ατομικό άθλημα.

Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή αναπροσαρμογής της προκήρυξης εφ΄ όσον υπάρχουν δυσκολίες.

Η συνεισφορά των Εκπαιδευτικών  Φυσικής Αγωγής, είναι καθοριστικής σημασίας και αποτελούν δε τους στυλοβάτες των αγώνων καθώς η προσφορά τους είναι εθελοντική.

Επειδή παρατηρούνται ασυνέπειες συμμετοχής παρόλο που προϋπήρξε δήλωση από το σχολείο, θα παρακαλούσαμε να γίνεται τηλεφωνική επιβεβαίωση δύο ημέρες πριν από τους αγώνες, για τον επιπρόσθετο λόγο ότι μπορεί να ΜΗΝ έχει ληφθεί από το Γραφείο το  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Θα αποσταλεί έγκαιρα το πρόγραμμα διεξαγωγής των ομαδικών αθλημάτων , σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής.

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των ομάδων να προχωρήσουν στις απαραίτητες προετοιμασίες και για τα υπόλοιπα αθλήματα

Παραθέτουμε τους κανονισμούς ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ προσαρμοσμένους στα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα του Ν. Ηρακλείου

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι

 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ:    

Ομάδες: Κάθε ομάδα μπορεί να συγκροτείται μέχρι 12 μαθητές/τριες. Αγωνίζονται 9χ9.  Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει ο αγώνας θα πρέπει το σχολείο να παρουσιαστεί με εννέα  (9) τουλάχιστον αθλητές/τριες έτοιμους να αγωνιστούν.

Το παιγνίδι θα διεξαχθεί σε μισό  γήπεδο.

Διαιτητές ορίζονται οι συνοδοί.

Αλλαγές: Γίνονται ελεύθερα  κάθε στιγμή του αγώνα χωρίς περιορισμό.

Συμμετοχή: Υποχρεωτικά θα πρέπει να αγωνιστούν όλοι οι μαθητές/τριες

Διάρκεια Αγώνα: Τριάντα (30) λεπτά σε δύο ημίχρονα των δώδεκα (15) λεπτών .

Κάθε σχολείο θα παίξει τουλάχιστον δύο παιχνίδια με δύο διαφορετικούς αντιπάλους.

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ:

Ομάδες: Το παιγνίδι θα διεξαχθεί σε ένα καλάθι (μονό)  3Χ3.

Αριθμός αθλητών: Κάθε ομάδα αποτελείται υποχρεωτικά τουλάχιστον 5 μαθητές – τριες. Το ανώτερο 6 και αγωνίζονται τρεις (3).

Αλλαγές: Γίνονται ελεύθερα  κάθε στιγμή του αγώνα χωρίς περιορισμό.

Συμμετοχή: Υποχρεωτικά θα πρέπει να αγωνιστούν όλοι οι μαθητές/τριες.

Διάρκεια Αγώνα: Μία περίοδος των 10 λεπτών (μικτός χρόνος).

Έναρξη αγώνα: Ο αγώνας αρχίζει με τζάμπολ. Σε περίπτωση διεκδικούμενης μπάλας ταυτόχρονα από δύο παίκτες δίνεται τζάμπολ.

Χωρίς διαιτητή.

ΤάιμΑουτ: Ένα για κάθε ομάδα.

Παράταση: Εφόσον χρειαστεί δίνεται παράταση 3 λεπτών

Σκορ: Ελεύθερη βολή ένας (1) πόντος, Καλάθι εντός παιδιάς ένας (1) πόντος, Καλάθι έξω από τη γραμμή των 6.75 δύο (2)

Φάουλ: Δίνεται μία ελεύθερη βολή σε προσπάθεια για σουτ χωρίς διεκδίκηση του ριμπάουντ και αλλάζει η κατοχή της μπάλας. Δεν υπάρχουν ομαδικά φάουλ.

Εκδήλωση επίθεσης: Μετά από αμυντικό ριμπάουντ ή κλέψιμο, η αμυνόμενη ομάδα υποχρεούται να βγάλει τη μπάλα έξω από τη γραμμή των 6.75 και μετά να εκδηλώσει επίθεση.

Μετά από επιθετικό ριμπάουντ η επίθεση συνεχίζεται κανονικά.

Κάθε σχολείο θα παίξει τουλάχιστον τρία παιχνίδια με τρεις διαφορετικούς αντιπάλους όπου είναι πρακτικά εφικτό.

 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ:

Ομάδες: Κάθε ομάδα αποτελείται το ελάχιστο από 5 και το ανώτερο 8 μαθητές/τριες

και αγωνίζονται τέσσερις  (4).

Διαστάσεις γηπέδου:  4.5μ πλάτος  Χ 6μ. μήκος

Αλλαγές: Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των αλλαγών.

Συμμετοχή: Υποχρεωτικά θα πρέπει να αγωνιστούν όλοι  οι μαθητές-τριες

Διάρκεια Αγώνα: Ένα σετ των 21 πόντων.

ΤάιμΆουτ: Ένα για κάθε ομάδα

Κάθε Σχολείο θα παίξει τουλάχιστον τρία παιχνίδια με τρεις διαφορετικούς αντιπάλους όπου αυτό είναι εφικτό

Hμερομηνίες διεξαγωγής Αθλημάτων –Αγωνισμάτων:

1.Ποδόσφαιρο: 09-10-16/05/2019

  1. Καλαθασφαίριση: Σε προγραμματισμό
  2. Πετοσφαίριση : Σε προγραμματισμό
  3. Χειροσφαίριση : Σε προγραμματισμό

6.Πάλη (σε μορφή παιχνιδιού) : Σε προγραμματισμό

  1. Αντισφαίριση : Σε προγραμματισμό
  2. Κολύμβηση :21-05-2019

9.Στίβος : 13-05-2019΄

Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών να ενημερωθούν οι καθηγήτριες/τές Φυσικής Αγωγής των Σχολικών Μονάδων.

 

 

 

 

 

Ο  Αν. Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

 

 

Θεοφάνους Κωνσταντίνος