Λήψη Συνημμένου

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την  πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηρακλείου, είναι  από τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018. Παρακαλούμε ενημερωθείτε απο το συνημμένο αρχείο.