Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου με την 13η/06-08-2021 Πράξη,  ολοκλήρωσε τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης –  αποσπάσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79 και ΠΕ86, που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ /ΠΥΣΔΕ και όσων αιτήθηκαν απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 αποσπάστηκαν σε σχολεία της επιλογής τους με κύρια τοποθέτηση. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, το ΠΥΣΠΕ θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίαση.

  • Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου (αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021.
  • Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και τοποθετήθηκαν είτε κατά προτεραιότητα, είτε με τις γενικές αποσπάσεις, παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 στο σχολείο τοποθέτησής τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους θέσης και θα παραμείνουν εκεί μέχρι  την αντικατάστασή τους.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60, ΠΕ70 από Ειδική σε Ειδική Αγωγή θα εξεταστούν σε επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ.

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ60

ΠΕ70

ΠΕ79

ΠΕ86