Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου κατόπιν της με αριθμό 4-31/3/2021  Πράξης, ανακοινώνει τους πίνακες οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ηρακλείου.

ΠΕ06

ΠΕ11

ΠΕ60 (Ανακοινοποιημένος)

ΠΕ60ΕΑΕ (Ανακοινοποιημένος)

ΠΕ70 (Ανακοινοποιημένος)

ΠΕ70ΕΑΕ (Ανακοινοποιημένος)

ΠΕ79.1

ΠΕ86