Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση αναπληρωτών (εκτός της γενικής παιδείας) παρατείνεται μέχρι τις 31/08/2020 και ώρα 17.00 .