Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, χωρίς κόστος για το Δημόσιο και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιριών/ προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών η 30η Ιουνίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.laographiki.gr .Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 36 33 110.

Λήψη Συνημμένου

Προκήρυξη