Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 28/08/2018 έγινε η καταβολή της αποζημίωσης οδοιπορικών εξόδων για τις πράξεις του ΕΣΠΑ «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 2017-2018 (MIS 5009814)» και «Εξειδικευμένη 2017-2018 (MIS 5009815)»