ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ86 (Πληροφορικής)

Παρακαλείσθε να εξετάσετε προσεκτικά τα πακέτα προς επιλογή.

  • Έπειτα, να δηλώσετε κατά αύξοντα αριθμό τις προτιμήσεις σας.
  • Κάθε πακέτο μπορεί να δηλωθεί μόνο μια φορά.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ! Προτείνεται να δηλώσετε σειρά προτίμησης για όλα τα πακέτα προς επιλογή. Σε περίπτωση που δηλώσετε λιγότερα από τα προσφερόμενα πακέτα και δεν τοποθετηθείτε σε αυτά με βάση της σειράς σας στο πίνακα, τότε θα κληθείτε να επιλέξετε από τα εναπομείναντα κενά.
  • Προθεσμία υποβολή αιτήσεων : Έως Δευτέρα 31/8/2020 και ωρα 15:00
  • Για να δείτε τα πακέτα πατήστε εδώ.
  • Για υποβολή της δήλωσης πατήστε εδώ.