ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ60 και ΠΕ70Παράλληλης Στήριξης.

Παρακαλείσθε να εξετάσετε προσεκτικά τα πακέτα προς επιλογή.

  • Έπειτα, να δηλώσετε κατά αύξοντα αριθμό τις προτιμήσεις σας.
  • Κάθε πακέτο μπορεί να δηλωθεί μόνο μια φορά.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ! Προτείνεται να δηλώσετε σειρά προτίμησης για όλα τα πακέτα προς επιλογή. Σε περίπτωση που δηλώσετε λιγότερα από τα προσφερόμενα πακέτα και δεν τοποθετηθείτε σε αυτά με βάση της σειράς σας στο πίνακα, τότε θα κληθείτε να επιλέξετε από τα εναπομείναντα κενά.
  • Προθεσμία υποβολή αιτήσεων : Έως Πέμπτη 8/10/2020 και ώρα 20:00 μ.μ.
  • Για να δείτε τα πακέτα ΠΕ60 Παράλληλης Στήριξης πατήστε εδώ.
  • Για υποβολή της δήλωσης ΠΕ60 Παράλληλης Στήριξης  πατήστε εδώ.
  • Για να δείτε τα πακέτα ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης πατήστε εδώ.
  • Για υποβολή της δήλωσης ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης  πατήστε εδώ.