ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕ 70 82 ΚΑΙ 178.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ 82 ΚΑΙ 178.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • Παρακαλούνται οι αναπληρωτές-τριες να εξετάσουν προσεκτικά τις πληροφορίες κάθε πακέτου προς επιλογή.
  • Έπειτα, να δηλώσουν κατά αύξοντα αριθμό τις προτιμήσεις τους.
  • Κάθε πακέτο μπορεί να δηλωθεί μόνο μια φορά.
  • Δηλώνετε αναζητώντας και επιλέγοντας ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΠΑΚΕΤΟ ΠΕ70-Χ ή ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΠΑΚΕΤΟ ΠΕ60-Χ στις προτιμήσεις της φόρμας.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ! Προτείνεται να δηλώσετε σειρά προτίμησης για όλα τα πακέτα προς επιλογή. Σε περίπτωση που δηλώσετε λιγότερα από τα προσφερόμενα πακέτα και δεν τοποθετηθείτε σε αυτά με βάση της σειράς σας στο πίνακα, τότε θα κληθείτε να επιλέξετε από τα εναπομείναντα κενά.
  • Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν ως εκπαιδευτικοί για υποστήριξη μαθητή-τριας με ανάγκη για σύστημα BRAILLE να δηλώσουν τη σειρά προτίμησής τους για τα αντίστοιχα πακέτα.
  • Προθεσμία υποβολή αιτήσεων : Δευτέρα 31/8/2020 και ωρα 15:00
  • Για υποβολή της δήλωσης πατήστε εδώ

Πακέτα ΠΕ60

Πακέτα ΠΕ70