Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  οι οποίοι προσελήφθησαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου με την πράξη “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς” να μπουν στον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να δηλώσουν τα ατομικά τους στοιχεία για την πρόσληψη τους στο Εργάνη.

Φόρμα υποβολής στοιχείων

Αν κάποιος αναπληρωτής/-τρια δεν επιθυμεί να προληφθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου παρακαλείται να μην δηλώσει στοιχεία στη φόρμα και να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση άρνησης.

Τα δικαιολογητικά πρόσληψης βρίσκονται εδώ

Τα δικαιολογητικά αναρτήθηκαν εκ’ νέου σήμερα 03/12/2020. Παρακαλείσθε να τα ξανασυμπληρώσετε. Επίσης χρειάζονται 2 αντίτυπα των προϋπηρεσιών, των ενσήμων και του μεταπτυχιακού σας, εφ’οσον διαθέτετε.