Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ ΕΕΠ-ΕΒΠ οι όποιοι προσελήφθησαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου (Γ’ φάση) να μπουν στον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να δηλώσουν τα ατομικά τους στοιχειά για την πρόσληψη τους στο Εργάνη.

Φόρμα υποβολής στοιχείων

Αν κάποιος αναπληρωτής/-τρια δεν επιθυμεί να προληφθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου παρακαλείται να μην δηλώσει στοιχειά στη φόρμα και να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση άρνησης.