Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  οι οποίοι προσελήφθησαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου (Δ’ φάση – Δεκέμβριος 2020) να μπουν στον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να δηλώσουν τα ατομικά τους στοιχεία για την πρόσληψη τους στο Εργάνη.

Φόρμα υποβολής στοιχείων

Αν κάποιος αναπληρωτής/-τρια δεν επιθυμεί να προσληφθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου παρακαλείται να μην δηλώσει στοιχεία στη φόρμα και να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση άρνησης.