Λήψη συνημμένου

Παρακαλούμε να ενημερώσετε ενυπόγραφα τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 των σχολείων σας, ότι το δεύτερο εργαστήριο παραγωγής διδακτικών σεναρίων για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  1. 1.Α/θμια: Παρασκευή 20 Μαρτίου, ώρα 4- 9μμ, 2ο Γ/σιο Ηρακλείου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, υπόγειο)
  2. 2.Β/θμια: Κυριακή, 22 Μαρτίου, ώρα 9.30- 3.30μμ, 2ο Γ/σιο Ηρακλείου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, υπόγειο)

Σε περίπτωση που υπάρχουν συνάδελφοι που δεν συμμετείχαν στο πρώτο εργαστήριο, αλλά θέλουν να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις των συναδέλφων και την αναστοχαστική συζήτηση που θα γίνουν σε αυτό το δεύτερο εργαστήριο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις σχολικές συμβούλους.