Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θεατρικής αγωγής ΠΕ91,01 και ΠΕ91,02 την Τετάρτη 10-10-2018 στη 1 το μεσημέρι, στα γραφεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, για να γίνει εκ νέου η τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες.

Η διαδικασία τοποθέτησης επαναλαμβάνεται μετά από ένσταση επί του πίνακα κατάταξης η οποία έγινε αποδεκτή.

Η τοποθέτηση θα γίνει με βάση τον πίνακα που είχε αρχικά ανακοινωθεί και τα πακέτα τα οποία επισυνάπτονται.

Οι 14 πρώτοι εκπαιδευτικοί του πίνακα δεν είναι ανάγκη να παραστούν.

Ανακοινοποίηση στο ορθό Κατάταξη ΠΕ91,01-91,02

Ανακοινοποίηση στο ορθό Πακέτα ΠΕ91.01 ΠΕ91.02