Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: “Μια βόλτα στην Ενετική Κάντια και στο Ηράκλειο των νέων τεχνολογιών”.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε. Ηρακλείου.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αίτηση συμμετοχής υπάρχουν στα συνημμένα έγγραφα. Η συμπληρωμένη αίτηση αποστέλλεται στον Δήμο Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tourism@heraklion.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2813409777-780

Μια βόλτα στην Ενετική Κάντια και στο Ηράκλειο των νέων τεχνολογιών

Αίτηση