Οι αιτήσεις απόσπασης / προσωρινής τοποθέτησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην παρακάτω διεύθυνση:

http://srv1-dipe.ira.sch.gr/apospaseis

 από τnν Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 12 Αυγούστου  2016

Εγκύκλιος Αποσπάσεων 2016-17