Λήψη Συνημμένου

Με τη συνεργασία και τον συντονισμό των Σχολικών Συμβούλων Β. Καλοκύρη (Σχ. Συμβ. Φιλολόγων με έδρα το Ηράκλειο) και Ε. Μαράκη (3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε.) οργανώνεται κατά το σχολ. έτος 2016-17 η λειτουργία του «Δικτύου Συνεργασίας Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης», με μέλη-συνεργάτες τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.