Κατηγορία: slides

slides

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ. Πρωτ. Φ.361/22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Πράξη 17/21.02.2023  του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με θέμα: «Κατάρτιση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών...
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο