Κατηγορία: Αναπληρωτές

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 01.02.2024 – Π.Ε. Ηρακλείου

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τις τοποθετήσεις των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Ηρακλείου. Ημερομηνία Τοποθέτησης: 01/02/2024. Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 01.02.2024 Π.Ε. Ηρακλείου
 
Συνέχεια...

Προκήρυξη: “Πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων 1/θ,2/θ και 3/θ λειτουργικά Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων 1/θ, 2/θ και 3/θ λειτουργικά Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου”

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ
.   Συνημμένα έγγραφα: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ(επιθυμίας-ή-άρνησης )
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Μη καταδίκης-Γνησιότητας)
 
Συνέχεια...

Έντυπα αδειών αναπληρωτών

/library
/Αιτήσεις-χορηγήσεις ΠΕΠ Κρήτης - Εξειδικευμένη
αιμοδοσίας
αναπηρίας ιδίου-τέκνου 6 ημερών
αναρρωτική
ανυπαίτιου κωλύματος
ασθένειας τέκνου
γάμου-συμφώνου συμβίωσης
κανονική
μονογονεϊκές οικογένειες
πένθους
πατρότητας
προγεννητικών εξετάσεων
σοβαρού νοσήματος ιδίου_συζύγου_τέκνου (22ημερών)
συμμετοχής σε εξετάσεις
σχολικής επίδοσης τέκνου
Συνέχεια...

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών 2022-23

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α) Παρακαλούνται, οι αναπληρωτές που προσελήφθησαν στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου, να προσκομίσουν στο σχολείο τοποθέτησής τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα: Εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το Α.Φ.Μ. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου...
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο