Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Επιμόρφωση Α’ και Β’ φάσης στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης

Εγκύκλιος 2047/13-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ9-7ΩΞ)
Εγκύκλιος 2048/13-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ9-ΞΛΗ)
Διευκρινίσεις
Συνέχεια...

Ενημερωτικό σεμινάριο για τη διενέργεια των Σχολικών Αγώνων και τη διαξαγωγή του προγράμματος “Ε.Υ.ΖΗ.Ν.” (αλλαγή ώρας)

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Απόφαση της ΔΕΠΠΣ για την εισαγωγή των μαθητών στα ΠΠΣ 2014-2015

Ημερομηνίες ηλεκτρονικών αιτήσεων για ενδιαφερόμενους γονείς & κηδεμόνες: 1 έως 31 Μαρτίου 2014 Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου στο Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 19442/28-11-13 Απόφασης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου με θέμα: “Συγκρότηση Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) των Σχολικών Δικτύων Εκπ/σης & Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) “

Λήψη συνημμένου
Συνέχεια...

Υλοποίηση βιωματικών δράσεων υγιεινής διατροφής

Aφορά μόνο σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους/τις διευθυντές/ντριες ή προϊσταμένους/νες κάθε σχολικής μονάδας στον ιστότοπο
http://goo.gl/CTMGQd
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014  Συνέχεια...

Άδεια εισόδου Μονάδας Προληπτικής Οδοντιατρικής Περιφέρειας Κρήτης-σχολικές μονάδες ΠΕ Ηρακλείου

Συνημμένο Αρχείο
Συνέχεια...
Μετάβαση στο περιεχόμενο