Κατηγορία: Στοιχεία εκτέλεσης προΰπολογισμού Δ/νσης ΠΕ Ηρακλείου

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Ιούνιος 2015

Ιούνιος 2015
Συνέχεια...

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Απρίλιος 2015

Απρίλιος 2015
Συνέχεια...

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Μάρτιος 2015

Μάρτιος 2015
Συνέχεια...

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Φεβρουάριος 2015

Φεβρουάριος 2015
Συνέχεια...

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου – Ιανουάριος 2015

Ιανουάριος 2015
Συνέχεια...
Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων
Αλλαγή αντίθεσης